Chci Odhad!

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My, společnost

BO! reality a finance s.r.o., se sídlem Husova 406, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 03739741 (dále jen „Společnost“).

Adresa pro doručování: Husova 406, Staré Město, 739 61 Třinec

E-mail: info@boreality.cz

Telefon: +420 725 80 80 80

(dále jen “Společnost” nebo “Správce”) bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a prohlašujeme, že ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "Nařízení") zpracováváme osobní údaje pouze zákonným způsobem, s vazbou na účel a jen po nezbytně dlouhou dobu, včetně jejich ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním.

Osobní údaje jsou Vaše osobní údaje poskytnuté v rámci smluvního jednání nebo za účelem zpracování cenové nabídky na stránkách https://chciodhad.cz/. Jedná se zejména o kontaktní údaje a údaje týkající se lokality stavby, pro níž se cenová nabídka zpracovává.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy a oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu. Vaše osobní údaje sbíráme za účelem vytvoření a zaslání cenové nabídky a vyřízení následné objednávky služeb, včetně nutné komunikace.

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, po uplynutí doby uchovávání osobních údajů tyto osobní údaje vymažeme.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb na základě smlouvy a osoby zajišťující marketingové služby. Pro zpracování informací o lokalitě využíváme nástroje společnosti Google LLC, pro výpočet ceny nemovitosti nástroj služby Valuo.

Podle výše uvedeného "Nařízení" máte právo:

Závěrečná ustanovení:

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.03.2022.

Online Kalkulátor